Elektrooniline viisa Venemaale

Venemaa elektroonilised viisad (e-viisad) on ühekordsed viisad, mis võimaldavad viibida Venemaal kuni 16 päeva turismiks, külalis- või ärivisiidiks, kultuuri-, teadus-, majandus-, spordi-, sotsiaal- ja poliitilistel üritustel osalemiseks. E-viisaga võib reisida mis tahes kuupäeval 60 päeva jooksul pärast viisa väljastamist ning Venemaalt lahkumise kuupäev ei tohi olla hilisem kui 60. päev pärast e-viisa väljastamist.

E-viisa väljastatakse Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi e-viisa portaalis või nutitelefoni rakenduses. Selleks on vaja taotlusvormi, digitaalset fotot ja masinloetava passi andmelehe skaneeringut. Visiidi eesmärki ei ole vaja kinnitada dokumentidega. Samuti on vaja tasuda e-viisa menetlemise kulud.

Maanteekontrollipunktide nimekirja, mille kaudu on võimalik e-viisaga Venemaale siseneda, kuuluvad "Ivangorod", mille kaudu toimub Baltic Shuttle bussiliinil Tallinn - Peterburi, ja "Kunitšina Gora" liinil Tallinnast Pihkvasse.

Baltic Shuttle