Рileti tagasimaksmine

Pileti tagastamise poliitika

Reisijal on õigus loobuda reisist täielikult (sinna ja tagasi) või tagasisõidust, ainult sinnasõidust loobuda ei ole võimalik.

Reisist loobumine tuleb vormistada hiljemalt 12 tund enne bussi väljumist Pileti esitamisel ja selles Agentuuris , kust see osteti, arvestades antud Agentuuri lahtiolekuaegu.

Vastasel juhul kompensatsiooni ei maksta.

Tagastamine Piletid, mis on ostetud On-line:

Pileti tagastamisel teha sooviavaldus e-meilile info@balticshuttle.ee kus teatada: 

  • pileti number
  • reisija andmed
  • pangakonto andmed

Tagastus toimub 15. tööpäeva jooksul.

Kui Pilet tagastati varem, kui 24 tundi enne bussi väljumist, tagastatakse Reisijale 80% reisi maksumusest.

Kui Pilet tagastati 24 kuni 12 tund enne bussi väljumist, tagastatakse Reisijale 50% reisi maksumusest.

Kui Pilet tagastati hiljem, kui 12 tund enne bussi väljumist, Reisijale raha ei tagastata.

Piletid ostetud kampaania ajal ei kuulu tagastusele ja umber vahetamisele

Vedaja ei maksa kompensatsiooni Piletite eest, kui reis jäi ära:

  • ebaõigete andmete tõttu Piletil
  • vajalike dokumentide nagu kindlustuste, viisade, reisidokumentide jms. puudumise tõttu.