Таллин - Тойла - Нарва-Йыэсуу - Нарва

Хит продаж этого лета !!!

Остановка Таллин -> Нарва ( Нарва-Йыэсуу )
Отправл.
322
Отправл.
323
Таллин (автовокзал) 11:00 19:00
Хальяла тее 12:05 20:05
Сымеру рист 12:15 20:15
Ранну 12:35 20:35
Пуртсе поод 12:42 20:42
Кивиыли теерист 12:45 20:45
Кохтла-Ярве (автовокзал) 13:05 (ост. нет)
Йыхви (автовокзал) 13:25 (ост. нет)
«Toila SPA Hotel» 13:40 (ост. нет)
Силламяэ (автовокзал) 14:00 21:10
«Noorus Spa Inn» (ост. Койдула) 14:21 (ост. нет)
«Noorus SPA Hotel» (ост. Ноорус) 14:22 (ост. нет)
«Meresuu Spa & Hotel» (ост. Мересуу) 14:23 (ост. нет)
«Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium» (ост. Парги) 14:24 (ост. нет)
Нарва-Йыэсуу (автостанция) 14:25 -> 22:10
Нарва (ост. Темпо) 14:45 21:35
Нарва (автовокзал) 14:50 21:40